Södertälje Padel

Hansavägen 6

151 38 Södertälje

Krafttag mot spridningen av Covid-19

Efter noggrann utvärdering av Folkhälsomyndighetens nya direktiv och i samråd med specialister på området har vi valt att initiera...

Läs mer